Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy
V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy v lehote dvoch týždňov nás môžete kontaktovať prostredníctvom e-mailu fincom@centrum.cz Tovar zasielajte na adresu:

  Fincom s.r.o.

nám.14 októbra 1307/2

Praha 5 150 00